Het project

Wetenschappers en beleidsmakers zijn het erover eens dat peulvruchten een grote bijdrage kunnen leveren aan het behalen van verschillende productie-, milieu- en voedingsdoeleinden gelijktijdig. Denk daarbij aan verhoogde zelfvoorziening in Europa in de eigen eiwitbehoefte, diversificatie van teeltsystemen en landbouwbedrijven, verlaging in het gebruik van meststoffen en pesticiden en de uitstoot van broeikasgassen, verbetering van duurzame diëten en het voorkomen van bodemverslechtering en verlies aan biodiversiteit. Ondanks deze algemeen erkende voordelen is de productie van peulvruchten in Europa nog altijd laag, wat deels een gevolg is van onvoldoende investeringen in veredeling, tekortschietende beheermethoden en kennisachterstanden van boeren. Om in deze tijden van klimaatverandering de voedselzekerheid te waarborgen en de druk op natuurlijke hulpbronnen te verlagen, dient het potentieel van peulvruchten ten volle te worden benut. Het LegumeGap project heeft tot doel hieraan bij te dragen door de potentiële toegevoegde waarde in kaart te brengen van nieuwe cultivars, optimale beheerpraktijken, en de kennis van boeren over het dichten van gaten in de (eiwit)opbrengst, het terugdringen van variabiliteit in opbrengsten en het eiwittekort op EU-schaal alsook het optimaliseren van de milieuprestaties van de peulvruchtproductie in Europa.


LegumeGap heeft betrekking op de volgende Sustainable Development Goals:

  • 2: het verbetert voedselzekerheid;
  • 12: het maakt duurzame consumptie en productie mogelijk door het gebruik van de ecosysteemdiensten van peulvruchten
  • 13: het bestrijdt klimaatverandering door gebruik te maken van biologische stikstofbinding om de afhankelijkheid van de meststoffen te verlagen; en
  • 15: het bevordert duurzaam landgebruik door ontbossing en het verlies aan habitat elders in de wereld tegen te gaan.

LegumeGap focust op sojabonen in warme klimaten en tuinbonen in koude vanwege hun hoge zaadeiwitinhoud en hun brede aanpasbaarheid en nut. LegumeGap onderzoekt de belangrijkste agroklimatische regio’s in Europa en wordt uitgevoerd op pan-Europese schaal.