Project partners

Het LegumeGap-consortium bestaat uit organisaties en personen die een internationale reputatie hebben op het gebied van plantenwetenschappen en onderzoek naar landbouwsystemen en voedselveiligheid. De partners hebben expertise binnen een verscheidenheid aan onderzoeksgebieden, waaronder de landbouw (conventioneel en organisch), modellering, experimenteel ontwerp, langetermijnexperimenten, landbouwsystemen, beleidsanalyse, sociale economie, participatief onderzoek en specialismen in communicatie met boeren, beleidsmakers en andere actoren. Veel van de partners hebben institutionele banden met boeren, adviseurs en beleidsmakers, waardoor kennisoverdracht naar een verscheidenheid aan belanghebbenden mogelijk wordt. Consortiumleden hebben aanzienlijke ervaring als partners en coördinatoren van EU-projecten en velen hebben constructief samengewerkt in andere projecten (bijv. MACSUR, Legume Futures, Climate Cafe). Het consortium als geheel is nieuw opgericht, waardoor nieuwe kennisuitwisseling mogelijk is.