Enquête onder boeren

Een grootschalige enquête onder boeren in verschillende Europese landen heeft tot doel succesverhalen boven tafel te halen over innovatieve landbouw. Daarnaast willen we knelpunten en gaten in kennis in kaart brengen die kunnen worden aangepakt om zo winstgevende en duurzame peulvruchtproductie te bevorderen

.

Bent u boer en geïnteresseerd in peulvruchtenteelt?

De enquête heeft tot doel boeren, landbouwconsulenten, telers, beleidsmakers en academici te informeren over succesvolle praktijken in de teelt van peulvruchten. We hopen dat deze inzichten voor boeren tot inkomensgroei zullen leiden en zullen bijdragen aan een beter milieu door Nederland in zijn eigen proteïnebehoefte te laten voorzien.