In hoeverre kan Nederland zelfvoorzienend worden in haar sojagebruik voor veevoer?

Bachelorstudent Jort Jorritsma heeft in zijn scriptie voor het Bachelor programma Aarde, Economie en Duurzaamheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder begeleiding van Dr. Franziska Komossa onderzocht in hoeverre Nederland minder afhankelijk kan worden van de import van soja voor veevoer. Hij deed dit door huidige Nederlandse productie van soja te vergelijken met de huidige vraag naar soja voor veevoer in Nederland. Ook heeft hij drie verschillende maatregelen geanalyseerd die de mate van zelfvoorziening in Nederland zouden kunnen vergroten.

Transitie naar plantaardige proteïnen: hoe staan we ervoor?

In zijn scriptie van het Master programma Environment & Resource Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam keek Charles Cooper onder begeleiding van Dr. Franziska Komossa naar een potentiele transitie naar een waardeketen – dus van productie naar consumptie – van plantaardige proteïne in Nederland, om de vraag naar geïmporteerde soja te minimeren. Om zo’n transitie op gang te krijgen is het volgens Cooper noodzakelijk dat boeren kunnen zien wat de huidige marktkansen zijn en welke ondersteunende structuren er al zijn om een succesvolle oogst met hoge opbrengsten te realiseren. Zulke structuren worden een cluster genoemd.

Tot een paar jaar terug was het ondenkbaar: sojabonen telen in regenland Nederland. Maar nu het hier droge ren warmer wordt kan het gewoon in ons land. Akkerbouwer Jan ten Bosch uit Hoog Soeren nam de gok en werd een heuse sojapionier.

Wat is LegumeGap?

Het LegumeGap project is erop gericht de peulvruchtteelt in Europa te bevorderen door gaten in kennis, productie, vraag- en aanbod te dichten.

Vraag naar Nederlandse soja stijgt

Slechts vijf procent lagwaardige soja eindigt als veevoer. Green Deal-partner Agrifirm verwacht dat er op afzienbare termijn op zo’n 1500 à 2000 hectare Nederlandse soja zal worden verbouwd, en dat er in de toekomst ruimte is voor verdere uitbreiding.

Hoe teel je soja in Nederland?

Deze pagina van de Universiteit van Wageningen bevat nuttige informatie over de teelt van soja in Nederland.

Yield Gap Atlas

Zogenaamde ‘gaten’ in landbouwopbrengsten zijn in kaart gebracht in de Global Yield Gap Atlas. (In het Engels).

Wie zijn wij?

Dr. ir. Nynke Schulp en Dr. Franziska Komossa zijn namens de VU Amsterdam betrokken bij het LegumeGap project.